Slovník pojmů

  • 3D laser - technologie tepelného dělení materiálu, po dopadu laserového paprsku dochází k ohřevu materiálu a jeho odtavení
  • 3D měření - využívá se při kontrole vyráběných nástrojů, při měření jsou snímány body povrchu výrobku a zaznamenávají se jejich souřadnice
  • (automobilový) prototyp - model napodobující finální produkt, umožňuje testování produktu dříve, než je zaveden do výroby [více informací]
  • catia - software pro 3D počítačové konstruování v oblasti CAD/CAM/CAE, nejvíce se využívá v automobilovém a leteckém průmyslu
  • CNC fréza - počítačem řízený obráběcí stroj [více informací]
  • elektroerozivní řezačka - slouží k dělení materiálu, pracuje na principu elektrojiskrového vyřezávání vodivého materiálu drátem
  • iges - standardní formát pro výměnu 2D výkresů a 3D modelů mezi různými CAD systémy
  • kontrolní přípravky - speciální přípravky pro rychlou a jednoduchou kontrolu dílů při výrobě a montáži.